Coronaviruset: statsrådets information och råd om koronaviruset samt  det aktuella läget och vanliga frågor på thl.fi

Budjettineuvottelujen aineistoja

16.9.2020 17.00
SRK

Valtion vuoden 2021 talousarvioesitystä koskevat hallituksen neuvottelut pidettiin Säätytalossa 14.-16. syyskuuta. 

Talousarvioneuvottelujen loppuinfossa olivat paikalla pääministeri Sanna Marin, tiede- ja kulttuuriministeri Annika Saarikko, oikeusministeri Anna-Maja Henriksson, sisäministeri Maria Ohisalo ja opetusministeri Li Andersson sekä valtiovarainministeri Matti Vanhanen

Tiedotustilaisuuden 16.9. tallenne

Kommentit medialle 15.9.
Ministerien saapuminen Säätytaloon 15.9.
Pääministeri Marinin ja valtiovaraiministeri Vanhasen kommentit illalla 14.9.
Pääjohtaja Olli Rehnin puheenvuoro budjettiriihessä 14.9.

Kuvia neuvotteluista | Flickr
Näin valtion budjetti valmistuu -video

Se även

EU:s åtgärder för att lösa coronakrisen

EU:s åtgärder för att lösa coronakrisen

EU anpassar sin verksamhet och sitt beslutsfattande på det sätt som situationen kräver. På denna sida finns information om EU:s åtgärder för att lösa den globala coronakrisen.

EU:s åtgärder för att lösa coronakrisen

 

Information om brexit

Information om brexit

På dessa sidor har vi sammanställt information om Storbritanniens utträde ur EU och landets framtida relation med EU. Här finns information om bland annat förhandlingsprocessen och utträdesavtalet, och om hur brittiska och finska medborgare och företag ska förbereda sig för ett avtalslöst utträde.

Information om brexit

Regeringens lagstiftningsplan

Regeringens lagstiftningsplan

Lagstiftningsplanen ger en aktuell översikt av läget för beredningen av regeringspropositioner och en uppskattning av när statsrådet ska behandla ett lagförslag och fatta beslut om att lämna det till riksdagen.

Lagstiftningsplanen (på finska)

Ministeriet

Statsrådets kansli

Statsrådets kansli

Statsrådets kansli är ett ministerium som under statsministerns ledning svarar för tillsynen över genomförandet av regeringsprogrammet och biträder statsministern vid ledningen av statsrådets verksamhet.

Information om statsrådets kansli

Ansvarsområden

Ansvarsområden

Kansliets verksamhet består av olika uppgifter som stöder statsministerns och regeringens verksamhet och beslutsfattande. Kansliet ansvarar till exempel för arrangemangen när det gäller republikens presidents och statsrådets beslutsfattande, utnämningarna av ministrarnas specialmedarbetare och översättningen av lagar, förordningar och andra författningstexter till nationalspråken.

Ansvarsområden

Minister

Sanna Marin
Sanna Marin
Statsminister
Tytti Tuppurainen
Tytti Tuppurainen
Europa- och ägarstyrningsminister