Sidan du söker finns tyvärr inte på ifrågavarande språk.
Se mer...

Se även

Det internationella jämställdhetspriset

Det internationella jämställdhetspriset

Det internationella jämställdhetspriset som inrättats av Finlands regering delas ut nästa gång hösten 2019. Prissumman är 300 000 euro.

genderequalityprize.fi/sv

 

Statsrådet

Statsrådet

I Finland finns 12 ministerier. Statsrådets kansli, som leds av statsministern, samordnar och stöder statsrådets verksamhet.

statsrådet.fi

Regeringens lagstiftningsplan

Regeringens lagstiftningsplan

Förteckningen i tjänsten ger en aktuell bild av hur beredningen av en proposition har framskridit och en uppskattning av under vilken vecka statsrådet beslutar att lämna lagförslaget till riksdagen.

Regeringspropositioner som lämnas till riksdagen i slutet av valperioden 2015–2019 
Lagstiftningsplanen (på finska)

 

Ministeriet

Statsrådets kansli

Statsrådets kansli

Statsrådets kansli är ett ministerium som under statsministerns ledning svarar för tillsynen över genomförandet av regeringsprogrammet och biträder statsministern vid ledningen av statsrådets verksamhet.

Information om statsrådets kansli

Ansvarsområden

Ansvarsområden

Kansliets verksamhet består av olika uppgifter som stöder statsministerns och regeringens verksamhet och beslutsfattande. Kansliet ansvarar till exempel för arrangemangen när det gäller republikens presidents och statsrådets beslutsfattande, utnämningarna av ministrarnas specialmedarbetare och översättningen av lagar, förordningar och andra författningstexter till nationalspråken.

Ansvarsområden

Ministrarna

Juha Sipilä
Juha Sipilä
Statsminister
Anu Vehviläinen
Anu Vehviläinen
Kommun- och reformminister
Sampo Terho
Sampo Terho
Europa-, kultur- och idrottsminister
Mika Lintilä
Mika Lintilä
Näringsminister