Det kommer att bli ett serviceavbrott på vår webbplats måndagen den 15 oktober kl. 20.30–24.00. Det kan förekomma störningar i materialförteckningarna också senare under natten. Vi beklagar besväret.
Sidan du söker finns tyvärr inte på ifrågavarande språk.

Statsrådets allmänna sammanträde 15.10.2018
Regeringen gav ett meddelande om sysselsättningspolitik och sänkt anställningströskel i små företag

15.10.2018 11.15
SRK
Regeringen gav ett meddelande om sysselsättningspolitik och sänkt anställningströskel i små företag

Regeringen gav måndagen den 15 oktober riksdagen ett meddelande om regeringens sysselsättningspolitik och sänkt anställningströskel i små företag. Meddelandet presenteras för riksdagen och behandlas i plenum tisdagen den 16 oktober kl. 14. Behandlingen av meddelandet avslutas i allmänhet med en omröstning om förtroendet för regeringen, som i detta fall ska förrättas onsdagen den 17 oktober.

Se mer...

Värdet av statens innehav

Se även

Kvinnliga ministrar i det självständiga Finland

Kvinnliga ministrar i det självständiga Finland

Webbtjänsten Kvinnliga ministrar i det självständiga Finland innehåller information om ministrarnas karriär samt personalia, fotografier, videointervjuer och inspelningar.

regeringar.fi

 

Råd för bedömning av lagstiftningen

Råd för bedömning av lagstiftningen

Oberoende och självständigt råd för bedömning av lagstiftningen ger utlåtanden om regeringens propositioner och om de konsekvensbedömningar som ingår i dem.

vnk.fi/radet-for-bedomning-av-lagstiftningen

Statsrådet

Statsrådet

I Finland finns 12 ministerier. Statsrådets kansli, som leds av statsministern, samordnar och stöder statsrådets verksamhet.

statsrådet.fi

Ministeriet

Statsrådets kansli

Statsrådets kansli

Statsrådets kansli är ett ministerium som under statsministerns ledning svarar för tillsynen över genomförandet av regeringsprogrammet och biträder statsministern vid ledningen av statsrådets verksamhet.

Information om statsrådets kansli

Ansvarsområden

Ansvarsområden

Kansliets verksamhet består av olika uppgifter som stöder statsministerns och regeringens verksamhet och beslutsfattande. Kansliet ansvarar till exempel för arrangemangen när det gäller republikens presidents och statsrådets beslutsfattande, utnämningarna av ministrarnas specialmedarbetare och översättningen av lagar, förordningar och andra författningstexter till nationalspråken.

Ansvarsområden

Ministrarna

Juha Sipilä
Juha Sipilä
Statsminister
Anu Vehviläinen
Anu Vehviläinen
Kommun- och reformminister
Sampo Terho
Sampo Terho
Europa-, kultur- och idrottsminister
Mika Lintilä
Mika Lintilä
Näringsminister