Sidan du söker finns tyvärr inte på ifrågavarande språk.
Se mer...

Senaste

Finanspolitiska ministerutskottet förordar utjämning av ämbetsverkens hyror
Ministry of Finance Prime Minister's Office
Pressmeddelande 26.2.2020 10.35
Minister Tuppurainen deltar i allmänna rådets möte
Prime Minister's Office
Pressmeddelande 24.2.2020 14.30
Europeiska rådet nådde inte enighet om budgetramen
Prime Minister's Office
Pressmeddelande 21.2.2020 21.03
Beredningen av ett åtgärdsprogram för havspolitiken inleds
Prime Minister's Office
Nyhet 20.2.2020 13.19
Utredning: Yrkesmässig rörlighet hjälper att lösa matchningsproblemet – flexibel utbildning och individuell service för arbetssökande behövs
Government analysis, assessment and research activities Ministry of Economic Affairs and Employment Prime Minister's Office
Pressmeddelande 19.2.2020 10.09
Regeringen godkände ett lagstiftningsprogram för valperioden
Prime Minister's Office
Pressmeddelande 19.2.2020 9.20
Tjänstemannaarbetsgrupp ska bereda en verksamhetsmodell för ny klimatfond
Prime Minister's Office
Pressmeddelande 17.2.2020 16.06
Statsminister Marin reser till Berlin
Prime Minister's Office
Pressmeddelande 14.2.2020 13.54

Värdet av statens innehav

Se även

Budgeten 2020

Budgeten 2020

Budgetpropositionen för 2020 bygger ett socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbart samhälle och ökar kunnandet och delaktigheten i hela Finland.

Budgeten 2020

 

Information om brexit

Information om brexit

På dessa sidor har vi sammanställt information om Storbritanniens utträde ur EU och landets framtida relation med EU. Här finns information om bland annat förhandlingsprocessen och utträdesavtalet, och om hur brittiska och finska medborgare och företag ska förbereda sig för ett avtalslöst utträde.

Information om brexit

Möjligheter för Finland

Möjligheter för Finland

Ministeriernas kanslichefers gemensamma tjänstemannasyn på nyckelfrågorna under nästa regeringsperiod publicerades den 28 januari 2019

Möjligheter för Finland

Ministeriet

Statsrådets kansli

Statsrådets kansli

Statsrådets kansli är ett ministerium som under statsministerns ledning svarar för tillsynen över genomförandet av regeringsprogrammet och biträder statsministern vid ledningen av statsrådets verksamhet.

Information om statsrådets kansli

Ansvarsområden

Ansvarsområden

Kansliets verksamhet består av olika uppgifter som stöder statsministerns och regeringens verksamhet och beslutsfattande. Kansliet ansvarar till exempel för arrangemangen när det gäller republikens presidents och statsrådets beslutsfattande, utnämningarna av ministrarnas specialmedarbetare och översättningen av lagar, förordningar och andra författningstexter till nationalspråken.

Ansvarsområden

Minister

Sanna Marin
Sanna Marin
Statsminister
Tytti Tuppurainen
Tytti Tuppurainen
Europa- och ägarstyrningsminister