Sidan du söker finns tyvärr inte på ifrågavarande språk.

Statsminister Rinne lämnade in regeringens avskedsansökan – regeringen fortsätter som expeditionsministär

3.12.2019 12.15
Statsminister Rinne lämnade in regeringens avskedsansökan – regeringen fortsätter som expeditionsministär

Statsminister Antti Rinne lämnade in sin regerings avskedsansökan till republikens president tisdagen den 3 december. President Niinistö godkände statsministerns avskedsansökan och bad regeringen att fortsätta som expeditionsministär.

Rinne höll en presskonferens i Statsrådsborgen tisdagen kl. 13.

Videoupptagningen av presskonfrens

Expeditionsministärens verksamhet 
Årsdagen av vinterkrigets utbrott uppmärksammas den 30 november

30.11.2019 10.18
SRK
Årsdagen av vinterkrigets utbrott uppmärksammas den 30 november

Den 30 november 2019 har det förflutit 80 år sedan vinterkriget bröt ut. Statsledningen lade ned en krans på det nationella minnesmärket över vinterkriget på Kaserntorget i Helsingfors på årsdagen av vinterkrigets utbrott den 30 november. Efter kransnedläggningen tändes det vid minnesmärket 105 ljus som symboliserar krigets 105 dagar. Med ljusen hedras finländare, utländska frivilliga och Finlandsvänner världen över som stödde och försvarade Finland under vinterkriget.

Bilder
Republikens presidents uttalande på 80-årsdagen av vinterkrigets utbrott
Upptagningen av minnestunden


Se mer...

Värdet av statens innehav

Se även

Budgeten 2020

Budgeten 2020

Budgetpropositionen för 2020 framlagd av statsminister Antti Rinnes regering bygger ett socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbart samhälle och ökar kunnandet och delaktigheten i hela Finland.

Budgeten 2020

 

Information om brexit

Information om brexit

På dessa sidor har vi sammanställt information om Storbritanniens utträde ur EU och landets framtida relation med EU. Här finns information om bland annat förhandlingsprocessen och utträdesavtalet, och om hur brittiska och finska medborgare och företag ska förbereda sig för ett avtalslöst utträde.

vnk.fi/information-om-brexit

Möjligheter för Finland

Möjligheter för Finland

Ministeriernas kanslichefers gemensamma tjänstemannasyn på nyckelfrågorna under nästa regeringsperiod publicerades den 28 januari 2019

Möjligheter för Finland

Ministeriet

Statsrådets kansli

Statsrådets kansli

Statsrådets kansli är ett ministerium som under statsministerns ledning svarar för tillsynen över genomförandet av regeringsprogrammet och biträder statsministern vid ledningen av statsrådets verksamhet.

Information om statsrådets kansli

Ansvarsområden

Ansvarsområden

Kansliets verksamhet består av olika uppgifter som stöder statsministerns och regeringens verksamhet och beslutsfattande. Kansliet ansvarar till exempel för arrangemangen när det gäller republikens presidents och statsrådets beslutsfattande, utnämningarna av ministrarnas specialmedarbetare och översättningen av lagar, förordningar och andra författningstexter till nationalspråken.

Ansvarsområden

Minister

Antti Rinne
Antti Rinne
Statsminister
Tytti Tuppurainen
Tytti Tuppurainen
Europaminister
Sirpa Paatero
Sirpa Paatero
Kommun- och ägarstyrningsminister