Sidan du söker finns tyvärr inte på ifrågavarande språk.Se mer...

Värdet av statens innehav

Se även

Information om brexit

Information om brexit

På dessa sidor har vi sammanställt information om Storbritanniens utträde ur EU och landets framtida relation med EU. Här finns information om bland annat förhandlingsprocessen och utträdesavtalet, och om hur brittiska och finska medborgare och företag ska förbereda sig för ett avtalslöst utträde.

vnk.fi/information-om-brexit

Möjligheter för Finland

Möjligheter för Finland

Ministeriernas kanslichefers gemensamma tjänstemannasyn på nyckelfrågorna under nästa regeringsperiod publicerades den 28 januari 2019

Möjligheter för Finland

Projektet för utveckling av regeringens strategiska ledningsverktyg

Projektet för utveckling av regeringens strategiska ledningsverktyg

Målet för projektet för utveckling av regeringens strategiska ledningsverktyg (PAKURI) är att göra regeringspolitiken mer strategisk och att förbättra statsrådets verkställighetsförmåga.

Projektet för utveckling av regeringens strategiska ledningsverktyg

Ministeriet

Statsrådets kansli

Statsrådets kansli

Statsrådets kansli är ett ministerium som under statsministerns ledning svarar för tillsynen över genomförandet av regeringsprogrammet och biträder statsministern vid ledningen av statsrådets verksamhet.

Information om statsrådets kansli

Ansvarsområden

Ansvarsområden

Kansliets verksamhet består av olika uppgifter som stöder statsministerns och regeringens verksamhet och beslutsfattande. Kansliet ansvarar till exempel för arrangemangen när det gäller republikens presidents och statsrådets beslutsfattande, utnämningarna av ministrarnas specialmedarbetare och översättningen av lagar, förordningar och andra författningstexter till nationalspråken.

Ansvarsområden

Innehållspresentatör

Antti Rinne
Antti Rinne
Statsminister
Tytti Tuppurainen
Tytti Tuppurainen
Europaminister
Sirpa Paatero
Sirpa Paatero
Kommun- och ägarstyrningsminister