Kommissionens valpaket och prioriteringarna för Frankrikes EU-ordförandeskap på EU-ministrarnas agenda

24.1.2022 16.14
SRK
Rådskonstellationen allmänna rådet sammanträder i Bryssel den 25 januari. På dagordningen står lagstiftningspaketet för att stärka demokratin och valens integritet, prioriteringarna för Frankrikes EU-ordförandeskap, en lägesrapport om konferensen om Europas framtid, EU:s coronaåtgärder och förbindelserna mellan EU och Storbritannien. Europaminister Tytti Tuppurainen företräder Finland vid mötet.

Niilo Toivonen utsedd till statsministerns specialmedarbetare

24.1.2022 12.01
SRK
Niilo Toivonen
Statsminister Sanna Marin har utsett teologie magister Niilo Toivonen till sin specialmedarbetare. Toivonen ska ansvara för statsministerns riksdagsärenden. Han tillträder sitt nya uppdrag den 24 januari.

Europaminister Tuppurainen reser till Warszawa

21.1.2022 14.39
SRK
Europaminister Tytti Tuppurainen och polska EU-minister Konrad Szymański
Måndagen den 24 januari besöker Europaminister Tytti Tuppurainen Warszawa för att träffa sin polska kollega, EU-minister Konrad Szymański, och chefen för Polens nationella säkerhetsbyrå, statssekreterare Paweł Soloch. Avsikten är att föra en omfattande diskussion om den aktuella EU-agendan och säkerhetsfrågor i Europa.

Statsrådets utrednings- och forskningsverksamhet
Utredning tog fram en beräkningsmodell och kriterier för bedömning av investeringar i social- och hälsovårdsfastigheter

24.1.2022 9.10
SHM VN TEAS
Det finns ingen entydig modell för bedömning av investeringar i social- och hälsovårdsfastigheter och för fastställande av antalet vårdplatser och långtidsplatser för äldre i anslutning till dem. I ett projekt inom statsrådets utrednings- och forskningsverksamhet utarbetades en beräkningsmodell och bedömningskriterier till stöd för bedömning och projektplanering. Samtidigt jämförde projektet antalet vårdplatser och långtidsplatser samt prognoserna som beräkningsmodellen producerat inom olika sjukvårdsdistrikt.

Se även

EU:s klimatpaket

EU:s klimatpaket

EU:s mål är att vara klimatneutralt senast 2050. I juli 2021 presenterade Europeiska kommissionen ett klimatpaket, det så kallade 55 %-paketet, som ska bidra till att målet för minskade utsläpp 2030 uppnås.

Finland och EU:s klimatpaket

Hederstitel

Hederstitel

En hederstitel är en offentlig hedersbetygelse som beviljas en medborgare för det arbete denne utfört till förmån för samhället. Det finns ungefär hundra hederstitlar. De högsta titlarna är statsråd och bergsråd.

Hederstitel

Rådet för bedömning av lagstiftningen

Rådet för bedömning av lagstiftningen

Oberoende och självständigt råd för bedömning av lagstiftningen ger utlåtanden om regeringens propositioner och om de konsekvensbedömningar som ingår i dem.

Rådet för bedömning av lagstiftningen

Statsrådets kansli

Statsrådets kansli

Statsrådets kansli

Statsrådets kansli är ett ministerium som under statsministerns ledning svarar för tillsynen över genomförandet av regeringsprogrammet och biträder statsministern vid ledningen av statsrådets verksamhet.

Information om statsrådets kansli

Ansvarsområden

Ansvarsområden

Kansliets verksamhet består av olika uppgifter som stöder statsministerns och regeringens verksamhet och beslutsfattande. Kansliet ansvarar till exempel för arrangemangen när det gäller republikens presidents och statsrådets beslutsfattande, utnämningarna av ministrarnas specialmedarbetare och översättningen av lagar, förordningar och andra författningstexter till nationalspråken.

Ansvarsområden

Minister

Sanna Marin
Sanna Marin
Statsminister
Tytti Tuppurainen
Tytti Tuppurainen
Europa- och ägarstyrningsminister