Det nationella framsynssamarbetet

Med tanke på beslutsfattandet i statsrådet är det viktigt att få tillgång till så omfattande och kvalitativa framsynsuppgifter om hela samhället som möjligt. Organiseringen av information och en omfattande dialog främjar exempelvis samarbetet mellan den privata sektorn och statsförvaltningen. Ett sådant samarbete stöds av det nationella framsynsnätverket och framsynslotsen.

 

Det nationella framsynsnätverket

Det nationella framsynsnätverket

Det nationella framsynsnätverket sammanför finländska producenter av framsynsinformation.

Grundläggande information

Framsynslotsen

Framsynslotsen

Framsynslotsen stöder det nationella framsynssamarbetet, de gemensamma framsynsprocesserna och utvecklandet av det nationella framsynsarbetet.

Grundläggande information