Det nationella framsynssamarbetet

Med tanke på beslutsfattandet i statsrådet är det viktigt att få tillgång till så omfattande och kvalitativa framsynsuppgifter om hela samhället som möjligt. Organiseringen av information och en omfattande dialog främjar exempelvis samarbetet mellan den privata sektorn och statsförvaltningen.

Statsrådets kansli och Sitra samordnar tillsammans det nationella framsynsnätverkets verksamhet och stöder det finländska framsynsarbetet och skapandet av nätverk. Det nationella framsynsnätverket sammanför finländska producenter av framsynsinformation. Nätverket är ett diskussions- och samordningsforum för aktörer inom framsynsarbetet, som har som syfte att främja användningen av information och synpunkter som gäller framtiden i beslutsfattandet. Statsrådets kansli och Sitra samordnar tillsammans det nationella framsynsnätverkets verksamhet. 

Kom med i det nationella framsynsnätverket

De månatliga Foresight Friday-evenemangen är regelbundna och öppna mötestillfällen som ordnas av det nationella framsynsnätverket. Mötenas teman och innehåll varierar och innehåller bl.a. föredrag, utbildning och nätverksbildning med framsynstema. Alla som är intresserade av framsyn och framtidsforskning är välkomna till dessa möten, som ordnas varje fredag morgon.

Du kan delta i framsynsnätverkets verksamhet på nätverket, som är det huvudsakliga kontakt- och arbetsredskapet.

Det nationella framsynsnätverket

Det nationella framsynsnätverket

Det nationella framsynsnätverket sammanför finländska producenter av framsynsinformation.

foresight.fi

Framsynslotsen

Framsynslotsen

Framsynslotsen stöder det nationella framsynssamarbetet, de gemensamma framsynsprocesserna och utvecklandet av det nationella framsynsarbetet.

Grundläggande information