Framsynslotsen

Framsynslotsen stöder det nationella framsynssamarbetet, de gemensamma framsynsprocesserna och utvecklandet av det nationella framsynsarbetet. Det centrala syftet med framsynslotsen är att stärka framsynsarbetets och framtidsinformationens koppling till beslutsfattandet. Ett sekretariat vid statsrådets kansli bereder och stöder framsynslotsens arbete.

Framsynslotsens sammanställning 2020–2023

Statssekreterare Henrik Haapajärvi, Statsrådets kansli, ordförande
Ledande sakkunnig Jaana Tapanainen-Thiess, Statsrådets kansli, Generalsekreterare
Professor Toni Ahlqvist, Institutet for framtidsforskning, Åbo universitet
Universitetslärare Jenni Airaksinen, Fakulteten för ledarskap och ekonomi, Tammerfors universitet
Utskottsråd, utskottets sekreterare Olli Hietanen, Framtidsutskottet, Riksdagen
Akademin sekreterare Jaakko Kuosmanen, Finska Vetenskapsakademien 
Utvecklingschef Petri Räsänen, Arbets- och näringsministeriets
Professor Ahti Salo, Aalto-universitetet
Direktör för EU-frågor Leena Sarvaranta, VTT Ab
Generalsekreterare Petri Toivonen, säkerhetskommittén
Direktör Katri Vataja, förutsägelse och strategi, Sitra