Framsynslotsen 2015–2019

Statsrådets kansli tillsatte i januari 2015 en framsynslots med uppgift att leda, samordna och synliggöra det nationella framsynsarbetet.

Framsynslotsen stöder det nationella framsynssamarbetet, de gemensamma framsynsprocesserna och utvecklandet av det nationella framsynsarbetet. Det centrala syftet med framsynslotsen är att stärka framsynsarbetets och framtidsinformationens koppling till beslutsfattandet. Ett sekretariat vid statsrådets kansli bereder och stöder framsynslotsens arbete.

Kontaktinformation

Kaisa Oksanen, ledande sakkunnig 
statsrådets kansli, strategiavdelningen, enheten för planering av samhällspolitiken 0295160430