Ministeriernas gemensamma framtidsarbete

Många aktörer inom både den privata och den offentliga sektorn i Finland arbetar med framsyn. Ett exempel från den offentliga sektorn är regeringens framtidsredogörelse som lämnas en gång per valperiod och ministeriernas framtidsöversikter, som alla bereds inom statsrådet. Många ministerier och förvaltningsområden har dessutom utöver detta även annan framsynsverksamhet bl.a. i anslutning till utbildnings- och arbetskraftbehoven. Dessutom producerar många andra samhällsaktörer såsom forskare, företag och frivilligorganisationer sina egna framsynsvisioner.

Möjligheter för Finland

Ministeriernas kanslichefer har utarbetat ett dokument om sin gemensamma syn på den nästa regeringsperiodens viktigaste möjligheter för Finland. Dokumentet publicerades måndagen den 28 januari 2019.

Möjligheter för Finland

Statsrådets kort över förändringsfaktorer

Statsrådets kort över förändringsfaktorer ger beslutsfattarna och allmänheten information som bygger på tjänstemännens bedömning av de centrala förändringarna och osäkerhetsfaktorerna i anslutning till framtidens verksamhetsmiljö.

Statsrådets kort över förändringsfaktorer (på finska)

Förvaltningsområdenas framtidsöversikter

Statsrådets kansli sammanställer framtidsöversikter för ministeriernas förvaltningsområden. Framtidsöversikterna bereds som tjänsteuppdrag under ledning av ministeriernas kanslichefer.

Framtidsoversikterna