Ministeriernas gemensamma framtidsarbete

Många aktörer inom både den privata och den offentliga sektorn i Finland arbetar med framsyn. Ett exempel från den offentliga sektorn är regeringens framtidsredogörelse som lämnas en gång per valperiod och ministeriernas framtidsöversikter, som alla bereds inom statsrådet. Många ministerier och förvaltningsområden har dessutom utöver detta även annan framsynsverksamhet bl.a. i anslutning till utbildnings- och arbetskraftbehoven. Dessutom producerar många andra samhällsaktörer såsom forskare, företag och frivilligorganisationer sina egna framsynsvisioner.

Kontaktinformation

Kaisa Oksanen, ledande expert 
Statsrådets kansli, Strategiaosasto, Yhteiskuntapolitiikan suunnitteluyksikkö 0295160430  

Förvaltningsområdenas framtidsöversikter

Förvaltningsområdenas framtidsöversikter

Statsrådets kansli sammanställer framtidsöversikter för ministeriernas förvaltningsområden. Framtidsöversikterna bereds som tjänsteuppdrag under ledning av ministeriernas kanslichefer.

Framtidsoversikterna

Statsrådets kort över förändringsfaktorer

Statsrådets kort över förändringsfaktorer

Statsrådets kort över förändringsfaktorer ger beslutsfattarna och allmänheten information som bygger på tjänstemännens bedömning av de centrala förändringarna och osäkerhetsfaktorerna i anslutning till framtidens verksamhetsmiljö.

Statsrådets kort över förändringsfaktorer (på finska)