Pressmeddelanden och nyheter

Utkast till framtidsredogörelse för handeln på remiss

ANM
Pressmeddelande 21.4.2022 11.56

Kommunekonomiprogrammet för 2023-2026 har publicerats

FM
Pressmeddelande 13.4.2022 14.01

”Europa är vi”-turnén kommer till Tammerfors

SRK
Pressmeddelande 7.12.2021 14.24

Konferensen om Europas framtid har kommit i gång

SRK
Pressmeddelande 10.5.2021 16.17