Pressmeddelanden och nyheter

Rapport: Prognostisering bör integreras starkare i lagberedningen

VN TEAS statsrådets kansli
Pressmeddelande 22.11.2022 9.32

Utkast till framtidsredogörelse för handeln på remiss

ANM
Pressmeddelande 21.4.2022 11.56

Kommunekonomiprogrammet för 2023-2026 har publicerats

FM
Pressmeddelande 13.4.2022 14.01

”Europa är vi”-turnén kommer till Tammerfors

SRK
Pressmeddelande 7.12.2021 14.24