Havspolitiken bidrar till samarbete och långvarig nytta

Målet för Finlands havspolitik är att skapa förutsättningar för en hållbar tillväxt i olika marina näringar, höja nivån på skyddet av den marina miljön, öka samarbetet mellan olika marina myndighetsfunktioner och göra dessa funktioner mer verkningsfulla. Målet eftersträvas genom aktivt utvecklingsarbete och samarbete inom övervakningen av havsområdena, havsplaneringen, skyddet av havsmiljön, användningen och uppföljningen av marina data samt utvecklingen av kompetensen inom havsklustret.

Styrgruppen för Östersjö- och havspolitiken