Havspolitiken bidrar till samarbete och långvarig nytta

Målet för Finlands havspolitik är att skapa förutsättningar för en hållbar tillväxt i olika marina näringar, höja nivån på skyddet av den marina miljön, öka samarbetet mellan olika marina myndighetsfunktioner och göra dessa funktioner mer verkningsfulla. Målet eftersträvas genom aktivt utvecklingsarbete och samarbete inom övervakningen av havsområdena, havsplaneringen, skyddet av havsmiljön, användningen och uppföljningen av marina data samt utvecklingen av kompetensen inom havsklustret.

Styrgruppen för Östersjöpolitiken och en integrerad havspolitik

Styrgruppen för Östersjöpolitiken och en integrerad havspolitik

Styrgruppen för Östersjöpolitiken och en integrerad havspolitik ansvarar för utvecklingen av den nationella havspolitiken. Ordförande för styrgruppen är statssekreterare Paula Lehtomäki vid statsrådets kansli.

Basuppgifter

Kontaktinformation

Jussi Soramäki, konsultativ tjänsteman 
statsrådets kansli, strategiavdelningen, enheten för planering av samhällspolitiken 0295160330