Beslutskommunikation

Statsrådets kommunikationsavdelning ansvarar för den regelbundna kommunikationen kring föredragningarna för republikens president, statsrådets sammanträden och ministerutskotten. Även ministerierna informerar aktivt om beslut inom sina egna ansvarsområden.

Statsrådets allmänna sammanträden och finansutskottets sammanträden hålls i regel varje torsdag kl. 13 och föredragningarna för republikens president ca två gånger i månaden på fredagar kl. 11. Föredragningslistorna för statsrådets allmänna sammanträden och för presidentföredragningarna publiceras dagen före ca kl. 15.

Ett nyhetsbrev med information om veckans viktigaste beslut vid statsrådets allmänna sammanträde, finansutskottets sammanträde och presidentföredragningen skickas ut varje torsdag. Offentligt beslutsmaterial publiceras i sin helhet på statsrådets webbplats efter sammanträdena. Beslutsmaterial från sammanträdena med bilagor finns i statsrådets medietjänst.