Konsekvenser av ett avtalslöst utträde för brittiska medborgare

Storbritanniens EU-utträde har konsekvenser för brittiska medborgare som bor i eller reser till Finland. Kom ihåg:

  • Brittiska medborgare bosatta i Finland ska se till att de har registrerat sin uppehållsrätt i EU vid Migrationsverket innan utträdesdagen. På så vis kan de fortsätta vistas, bo, arbeta, studera och åtnjuta social trygghet till utgången av 2020.
  • De ska också kontrollera vid magistraten att deras hemkommun har registrerats i befolkningsdatasystemet eftersom EU-uppehållsrätten bestäms utifrån den. Personer som har en hemkommun i Finland har rätt till de social- och hälsovårdstjänster som ordnas av kommunen.
  • Körkort utfärdade i Storbritannien godkänns som vanligt för körning i Finland som turist. Brittiska medborgare som är stadigvarande bosatta i Finland ska emellertid byta sitt brittiska körkort till ett finskt körkort.
  • Om Storbritannien lämnar EU utan avtal kommer brittiska medborgare att bli tvungna att betala terminsavgift om de deltar i utbildning på främmande språk som leder till högskoleexamen i Finland.

På denna sida har vi samlat information om följderna av brexit utan avtal för britter som bor i eller reser till Finland.