Konsekvenser av ett avtalslöst utträde för brittiska medborgare

Storbritanniens utträde ur EU har flera konsekvenser för brittiska medborgare som bor i Finland eller som reser till Finland. På olika finländska myndigheters webbplatser finns information om konsekvenserna av ett utträde utan avtal för brittiska medborgare.