Konsekvenser av ett avtalslöst utträde för finska medborgare

Storbritanniens EU-utträde har flera konsekvenser för finska medborgare som bor i eller reser till Storbritannien. Storbritannien har publicerat information om hur EU-medborgare som vistas i eller reser till landet kommer att behandlas i fall av ett avtalslöst utträde, men en del frågor är fortfarande obesvarade. Också olika finländska myndigheter har på sina webbplatser publicerat information om vilka konsekvenser ett avtalslöst utträde har för finska medborgare.