Förhandlingsprocessen

Den 23 juni 2016 hölls en folkomröstning i Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland (nedan Storbritannien) om landets EU-medlemskap. 51,9 av väljarna röstade för att lämna EU.

Storbritannien lämnade in sin anmälan om utträde ur Europeiska unionen den 29 mars 2017. Därmed inleddes den tvåårsperiod för förhandlingar som fastställs i artikel 50 i fördraget om Europeiska unionen. Sedermera har Europeiska rådet på Storbritanniens begäran förlängt tidsfristen för förhandlingarna.

Europeiska kommissionen har förhandlat på EU:s vägnar under ledning av chefsförhandlare Michel Barnier. Kommissionens förhandlingar med Storbritannien utgår från Europeiska rådets riktlinjer och det allmänna rådets mer detaljerade förhandlingsdirektiv.

Behandlingen i Finland

I Europeiska rådet företräds Finland av statsminister Sanna Marin och i allmänna rådet av Europa- och ägarstyrningsminister Tytti Tuppurainen.

EU har inrättat en artikel 50-arbetsgrupp som ska följa och styra förhandlingarna. Gruppen består av experter från medlemsstaterna och den sammanträder i Bryssel varje vecka.

I Finland behandlas Storbritanniens utträde vid olika ministerier beroende på vilket verksamhetsområde ärendet faller under. Statsrådets kansli ansvarar för samordningen av Finlands ståndpunkter. Kansliet har överlämnat flera utredningar om ämnet till riksdagen.