EU:s och Storbritanniens framtida relation

Utträdesavtalets enda uppgift är att säkerställa ett brittiskt utträde under organiserade former. Det innehåller inga bestämmelser om EU:s och Storbritanniens framtida relation. Enligt artikel 50 i EU-fördraget krävs det emellertid att avtalet ingås ”med beaktande av dess framtida förbindelser med unionen”. Av denna orsak har Storbritannien och Europeiska rådet den 17 oktober 2019 godkänt en gemensam politisk förklaring om de framtida förbindelserna. I förklaringen presenteras en gemensam syn på hurdant framtida förhållande som eftersträvas vid förhandlingarna. 

Enligt förklaringen ska den framtida relationen vara så nära och omfattande som möjligt. Den ska innefatta så gott som alla politikområden som man samarbetar inom idag.  Förklaringen är ett politiskt instrument, inte rättsligt bindande som utträdeavtalet. I artikel 184 i utträdeavtalet binder sig parterna till att efter bästa förmåga förhandla snabbt om avtalet om de framtida förbindelserna och arrangemangen. Det handlar om parternas skyldighet att förhandla med uppriktiga avsikter, om att uppnå ett visst resultat.

Den slutliga formen och djupet av det framtida förhållandet avgörs först i de egentliga förhandlingarna. Mycket beror i synnerhet på de yttre villkor som Storbritannien ställer för den framtida relationen. I vilket fall som helst kommer den framtida relationen på alla områden att vara klart mer avlägset än under EU-medlemskapet. Till exempel handelsrelationen och den ekonomiska relationen kommer att basera sig på ett sedvanligt frihandelsavtal.

Förhandlingarna om den framtida relationen förs på samma sätt som i fråga om EU:s övriga internationella avtal. Kommissionen förhandlar på EU:s vägnar utifrån rådets förhandlingsdirektiv. Målet är att allmänna rådet den 25 februari 2020 ger kommissionen befogenhet att inleda förhandlingar och godkänner förhandlingsdirektiven. Förhandlingsdirektiven offentliggörs efter att de har godkänts.

Målet är att villkoren för den kommande relationen träder i kraft när övergångsperioden tar slut. Tidtabellen är mycket snäv och därför kan det hända att vissa sektorer går in i ett avtalslöst läge den 1 januari 2021. Framför allt företag bör förbereda sig på detta.