EU:s och Storbritanniens framtida relation

Utträdesavtalet innehåller inga bestämmelser om EU:s och Storbritanniens framtida relation. Genom avtalet avvecklas, på ett organiserat sätt, det samarbete som baserar sig på Storbritanniens medlemskap i EU. EU och Storbritannien har för avsikt att under övergångsperioden till utgången av 2020 förhandla om arrangemangen för den framtida relationen i olika sektorer. Målet är att villkoren för den framtida relationen ska kunna tillämpas fr.o.m. den 1 januari 2021.

Europeiska kommissionen förhandlar på EU:s vägnar under ledning av chefsförhandlare Michel Barnier. Kommissionen förhandlar med Storbritannien utifrån de förhandlingsdirektiv som allmänna rådet antog den 25 februari 2020. Förhandlingsdirektiven baserar sig på den politiska förklaring om ramarna för de framtida förbindelserna som avtalats med Storbritannien i oktober 2019.

Kommissionens förhandlingsdirektiv 
Storbritannien offentliggjorde sina egna mål för förhandlingarna den 27 februari 2020

Den 18 mars 2020 publicerade kommissionen sitt första utkast till avtal om den framtida relationen mellan EU och Storbritannien. Utkastet baserar sig på EU:s och Storbritanniens gemensamma politiska förklaring och de förhandlingsdirektiv som getts kommissionen, och i det beaktas ännu inte Storbritanniens ståndpunkter inför förhandlingarna.

Utkast till avtal 18.3.2020
Utkast till avtal (Foreign Policy, Security and Defence) 18.3.2020

Den framtida relationen kommer i alla sektorer att vara klart mer distanserad än under EU-medlemskapet. Tidtabellen för förhandlingarna är snäv, eftersom lagen om godkännande av Storbritanniens utträdesavtal inte tillåter att övergångsperioden förlängs. Därför kan det hända att vissa sektorer går in i ett avtalslöst läge eller börjar tillämpa internationella avtal den 1 januari 2021. Framför allt företag bör förbeda sig på detta.

Meddelande från kommissionen av den 9 juli 2020 om beredskap inför tiden efter övergångsperioden

Kommissionens webbplats 

I Finland behandlas EU:s och Storbritanniens framtida relation vid olika ministerier beroende på vilket verksamhetsområde ärendet faller under. Statsrådets kansli ansvarar för samordningen av Finlands ståndpunkter. Kansliet har också överlämnat utredningar om ämnet till riksdagen.

Mer information om förhandlingarna om den framtida relationen och andra förhandlingsdokument finns på kommissionens webbplats.