EU:s och Storbritanniens framtida relation

Utträdesavtalets enda uppgift är att säkerställa ett brittiskt utträde under organiserade former. Det innehåller inga bestämmelser om EU:s och Storbritanniens framtida relation. Förhandlingarna om de framtida förbindelserna kan inledas först när Storbritannien har lämnat EU.

Enligt artikel 50 i EU-fördraget krävs det emellertid att avtalet ingås ”med beaktande av dess framtida förbindelser med unionen”. Av denna orsak har Storbritannien och Europeiska rådet godkänt en gemensam politisk förklaring om de framtida förbindelserna. Förklaringen ger en gemensam syn på vilka grunder den framtida relationen ska byggas upp.

Enligt förklaringen ska den framtida relationen vara närstående och omfattande. Den ska innefatta så gott som alla politikområden som man samarbetar inom idag. Hur djup relationen blir avgörs först under de kommande förhandlingarna och beror i främsta hand på de villkor som Storbritannien fastställer. Det som är klart är att relationen inte kommer att motsvara ett EU-medlemskap inom ett enda område.

Förklaringen är ett politiskt instrument, inte rättsligt bindande som utträdeavtalet. I artikel 184 i utträdeavtalet binder sig parterna till att efter bästa förmåga förhandla snabbt om avtalet om de framtida förbindelserna och arrangemangen. Det handlar om parternas skyldighet att förhandla med uppriktiga avsikter, inte om att uppnå ett visst resultat.

Målet är att den kommande relationen kan ta vid när övergångsperioden tar slut. Rådet har för avsikt att ge kommissionen detaljerade förhandlingsdirektiv genast när utträdesavtalet trätt i kraft.