Brexits följder för medborgarna

Genom utträdesavtalet säkerställs att finska medborgare bosatta i Storbritannien och brittiska medborgare bosatta i Finland har uppehållsrätt, rätt att arbeta och rätt till social trygghet enligt EU-rätten under hela sitt liv, om de har bosatt sig i Storbritannien/Finland före den 1 januari 2020.

Inresor för brittiska medborgare som flyttar till Finland efter den 31 december 2020 kommer att begränsas jämfört med hur det var när de var EU-medborgare. På samma sätt kommer det begränsningar i inresor för finska medborgare som flyttar till Storbritannien efter slutet av 2020.

Enligt nuvarande uppgifter ska brittiska medborgare kunna resa till EU-länder och EU-medborgare till Storbritannien utan visum för kortare vistelser (högst 90 dagar inom en period på 180 dagar) också efter den 1 januari 2020.

Konsekvenser av brexit för finska medborgare i Storbritannien

Konsekvenser av brexit för finska medborgare i Storbritannien

Konsekvenser för finska medborgare i Storbritannien

Konsekvenser av brexit för brittiska medborgare i Finland

Konsekvenser av brexit för brittiska medborgare i Finland

Konsekvenser för brittiska medborgare i Finland