Konsekvenser av brexit för finska medborgare i Storbritannien

Finska medborgare som bosatt sig i Storbritannien före den 1 januari 2021

Finska medborgare som är bosatta i Storbritannien och deras familjemedlemmar får genom utträdesavtalet en livslång ställning och livslånga rättigheter som grundar sig på EU-rätten (bl.a. uppehållsrätt, rätt att arbeta och rätt till social trygghet), om de bosatt sig i Storbritannien före den 1 januari 2021 och därefter fortsätter att bo där. Deras ställning och rättigheter tryggas sådana som de varit enligt den centrala EU-lagstiftningen den 31 december 2020.

Skyddet enligt utträdesavtalet gäller finska medborgare som i enlighet med EU-lagstiftningen om fri rörlighet för EU-medborgare lagligen vistats i Storbritannien före den 1 januari 2021 och fortsätter sin vistelse i landet.

Finländare som bor i Storbritannien ska dock hos de brittiska myndigheterna ansöka om en ny typ av uppehållsstatus. Detta uppehållstillstånd enligt utträdesavtalet ska ansökas separat, och det berättigar till fortsatt vistelse i Storbritannien efter den 31 december 2020. När den lagliga vistelsen har varat i fem år kan uppehållsstatusen ändras så att den blir permanent, vilket ger personen fler rättigheter och ett bättre skydd.

Utträdesavtalet tillämpas inte på finländare som kommit till Storbritannien den 1 januari 2021 eller senare.

Registrering av uppehållsrätt

Nästan alla finska medborgare som bor i Storbritannien och deras familjemedlemmar ska ansöka om nytt uppehållstillstånd via EU:s registreringssystem Settlement Scheme, om de vill fortsätta att bo i Storbritannien efter den 31 december 2020. EU Settlement Scheme gäller EU-medborgare och deras familjemedlemmar som anlänt till Storbritannien före den 1 januari 2021.

Alla finska medborgare som bor i Storbritannien och deras familjemedlemmar uppmanas att ansöka om nytt uppehållstillstånd via EU Settlement Scheme så snart som möjligt, om de inte har gjort det tidigare och om de har för avsikt att fortsätta vistelsen i Storbritannien efter den 31 december 2020.

Enligt nuvarande uppgifter ska finska medborgare och deras familjemedlemmar ansöka om nytt uppehållstillstånd via registreringssystemet EU Settlement Scheme senast den 30 juni 2021. Annars kan deras vistelse i Storbritannien bli olaglig. Ansökan är avgiftsfri.

Finska medborgare som också har brittiskt medborgarskap kan inte ansöka om uppehållstillstånd via EU Settlement Scheme. Finska medborgare som har irländskt medborgarskap eller ett av Storbritannien utfärdat inrese- eller uppehållstillstånd för obegränsad tid som beviljats före Finlands EU-medlemskap (indefinite leave to remain in or enter the UK) behöver inte nödvändigtvis ansöka om nytt uppehållstillstånd. Även innehavare av uppehållstillstånd för obegränsad tid kan dock ha nytta av att ansöka om ett nytt uppehållstillstånd via EU Settlement Scheme. Dessutom gör den nya digitala statusen det lättare att intyga invandringsstatus.

Finska medborgare eller deras familjemedlemmar kan få permanent uppehållstillstånd (settled status) eller tillfälligt uppehållstillstånd (pre-settled status) enligt EU Settlement Scheme, beroende på hur länge de har bott i Storbritannien. För status som fast bosatt (settled status) krävs det bevis på fem års fortlöpande vistelse i landet. Den som fått ett tillfälligt uppehållstillstånd (pre-settled status) kan ansöka om att uppehållstillståndet ska ändras till permanent (settled status) när han eller hon fortlöpande har bott i landet i fem år.

Den brittiska regeringen har meddelat att den inte för EU Settlement Scheme kräver att EU-medborgare som varit lagligen bosatta i landet före den 1 januari 2021 uppfyller vissa villkor enligt EU-lagstiftningen, såsom heltäckande sjukförsäkring eller intyg över arbete.

Läs mer om EU-medborgares status och rättigheter i Storbritannien och om registreringen på webbplatsen för det brittiska inrikesministeriet, Home Office: Stay in the UK after it leaves the EU

På webbplatsen för det brittiska inrikesministeriet, Home Office: Ansök till EU Settlement Scheme

Sammanfattning av utträdesavtalets bestämmelser om medborgarnas rättigheter | Europeiska kommissionen

Hjälp och råd angående EU Settlement Scheme får du av EU Settlement Resolution Centre:
tfn 0300 123 7379 (inom Storbritannien) eller +44 203 080 0010 (utanför Storbritannien)
mån.–fre. kl. 8.00–20.00, lör.–sön. kl. 9.30–16.30 lokal tid
Kontaktformulär

Finska medborgare som flyttar eller reser till Storbritannien efter den 31 december 2020

I och med övergångsperiodens utgång den 31 december 2020 upphörde EU-medborgarnas fria rörlighet till Storbritannien. Det infördes begränsningar i inresa och rättigheter för EU-medborgare som anländer till landet efter detta datum. Från och med den 1 januari 2021 tillämpas de inresebestämmelser som gäller för tredjelandsmedborgare.

Storbritannien införde ett nytt poängbaserat invandringssystem den 1 januari 2021. Det går nu att ansöka om de flesta visum, till exempel studentvisum och visum för specialiserade yrken (Skilled Worker visa). Från och med sommaren 2021 kan internationella studerande som har avlagt en högskoleexamen ansöka om examensvisum.

Viseringsvägen för studenter | Gov.uk
Viseringsvägen för specialiserade yrken | Gov.uk
Storbritanniens poängbaserade invandringssystem: Information för EU-medborgare | Gov.uk
Kontrollera ditt visumbehov | Gov.uk

Finska medborgare kan från och med den 1 januari 2021 resa till Storbritannien utan visum för kortare vistelser (högst sex månader). Efter den 1 oktober 2021 går det inte längre att resa till Storbritannien med identitetskort, utan man måste ha pass. Ett undantag till detta är de EU-medborgare som har fått det nya uppehållstillståndet via EU Settlement Scheme samt gränsarbetare. Dessa EU-medborgare kan resa med identitetskort åtminstone till den 31 december 2025.

Mer information om resor till Storbritannien och Storbritanniens inresebestämmelser från och med den 1 januari 2021:
Visiting the UK as an EU, EEA or Swiss citizen | Gov.uk
The UK's points-based immigration system: An introduction for EU visitors | Gov.uk
Entering the UK | Gov.uk