Informationsbladet Språkråd

Statsrådets svenska språknämnd ger ut informationsbladet Språkråd, som innehåller artiklar om aktuella frågor kring författningsspråk, nämndens termrekommendationer och annan information som gäller författningsspråk. Språkråd utkommer på webben i pdf-format. Språkråd har funnits sedan 1989.

2023
Språkråd 1/2023

2022
Språkråd 2/2022
Språkråd 1/2022

2021
Språkråd 1/2021

2019
Språkråd 1/2019

2018
Språkråd 2/2018
Språkråd 1/2018

2017
Språkråd 2/2017
Språkråd 1/2017

2016
Språkråd 2/2016
Språkråd 1/2016

2015
Språkråd 1/2015

2014
Språkråd 3/2014
Språkråd 2/2014
Språkråd 1/2014

2013
Språkråd 3/2013
Språkråd 2/2013
Språkråd 1/2013

2012
Språkråd 3/2012
Språkråd 2/2012
Språkråd 1/2012

2011
Språkråd 4/2011
Språkråd 3/2011
Språkråd 2/2011
Språkråd 1/2011

2010
Språkråd 3/2010
Språkråd 2/2010
Språkråd 1/2010

2009
Språkråd 2/2009
Språkråd 1/2009

2008
Språkråd 4/2008
Språkråd 3/2008
Språkråd 2/2008
Språkråd 1/2008

2007
Språkråd 3/2007
Språkråd 2/2007
Språkråd 1/2007

2006

Språkråd 2/2006
Språkråd 1/2006

2005
Språkråd 2/2005
Språkråd 1/2005

2004
Språkråd 3/2004
Språkråd 2/2004
Språkråd 1/2004

2003
Språkråd 1/2003

2002
Språkråd 2/2002
Språkråd 1/2002

2001
Språkråd 2/2001
Språkråd 1/2001

Prenumerationer / Tilaukset

Informationsbladet Språkråd distribueras per e-post i pdf-format. Prenumerationer på Språkråd, adressändringar och annulleringar: per post eller e-post. / Tiedotuslehti Språkråd jaetaan sähköpostitse pdf-muodossa. Tilaukset, osoitteiden muutokset ja peruutukset: postitse tai sähköpostilla.

Statsrådets svenska språknämnd (sekr.)
Statsrådets kansli
PB 23, 00023 STATSRÅDET
Tfn 0295 150 244
spraknamnden.vnk[at]gov.fi