Informationsbladet Språkråd

Statsrådets svenska språknämnds informationsblad Språkråd har funnits sedan 1989. Språkråd kommer ut med 2–4 nummer per år och har en upplaga på 1 100 ex.

2019
Språkråd 1/2019   (10 sidor)

2018
Språkråd 2/2018   (12 sidor)
Språkråd 1/2018   (14 sidor)

2017
Språkråd 2/2017   (12 sidor)
Språkråd 1/2017   (10 sidor)

2016
Språkråd 2/2016   (12 sidor)
Språkråd 1/2016   (16 sidor)

2015
Språkråd 1/2015   (14 sidor)

2014
Språkråd 3/2014   (16 sidor)
Språkråd 2/2014   (14 sidor)
Språkråd 1/2014   (14 sidor)

2013
Språkråd 3/2013   (12 sidor)
Språkråd 2/2013   (18 sidor)
Språkråd 1/2013   (14 sidor)

2012
Språkråd 3/2012   (20 sidor)
Språkråd 2/2012   (16 sidor)
Språkråd 1/2012   (12 sidor)

2011
Språkråd 4/2011   (16 sidor)
Språkråd 3/2011   (16 sidor)
Språkråd 2/2011   (10 sidor)
Språkråd 1/2011   (14 sidor)

2010
Språkråd 3/2010   (16 sidor)
Språkråd 2/2010   (18 sidor)
Språkråd 1/2010   (14 sidor)

2009
Språkråd 2/2009   (12 sidor)
Språkråd 1/2009   (16 sidor)

2008
Språkråd 4/2008   (16 sidor)
Språkråd 3/2008   (16 sidor)
Språkråd 2/2008   (14 sidor)
Språkråd 1/2008   (14 sidor)

2007
Språkråd 3/2007   (14 sidor)
Språkråd 2/2007   (12 sidor)
Språkråd 1/2007   (14 sidor)

2006

Språkråd 2/2006   (10 sidor)
Språkråd 1/2006   (10 sidor)

2005
Språkråd 2/2005   (12 sidor)
Språkråd 1/2005   (10 sidor)

2004
Språkråd 3/2004   (13 sidor)
Språkråd 2/2004   (12 sidor)
Språkråd 1/2004   (12 sidor)

2003
Språkråd 1/2003   (12 sidor)

2002
Språkråd 2/2002   (9 sidor)
Språkråd 1/2002   (4 sidor)

2001
Språkråd 2/2001   (8 sidor)
Språkråd 1/2001   (7 sidor)

Prenumerationer

Informationsbladet Språkråd distribueras som tryckalster eller per e-post i pdf-format. Prenumerationer på Språkråd, adressändringar och annulleringar: per post, fax eller e-post. Språkråd sänds gratis till beställaren.

Statsrådets svenska språknämnd (sekr.)
Statsrådets kansli
PB 23, 00023 STATSRÅDET
Tfn 02951 60384
spraknamnden[at]vnk.fi