Informationsbladet Språkråd

Statsrådets svenska språknämnds informationsblad Språkråd har funnits sedan 1989. Språkråd kommer ut med 2–4 nummer per år och har en upplaga på 1 100 ex.

 

2018
Språkråd 1/2018   (14 sidor, 835 kB)

2017
Språkråd 2/2017   (12 sidor, 880 kB)
Språkråd 1/2017   (10 sidor, 1000 kB)

2016
Språkråd 2/2016   (12 sidor, 560 kB)
Språkråd 1/2016   (16 sidor, 385 kB)

2015
Språkråd 1/2015   (14 sidor, 375 kB)

2014
Språkråd 3/2014   (16 sidor, 518 kB)
Språkråd 2/2014   (14 sidor, 597 kB)
Språkråd 1/2014   (14 sidor, 295 kB)

2013
Språkråd 3/2013   (12 sidor, 635 kB)
Språkråd 2/2013   (18 sidor, 630 kB)
Språkråd 1/2013   (14 sidor, 1000 kB)

2012
Språkråd 3/2012   (20 sidor, 645 kB)
Språkråd 2/2012   (16 sidor, 695 kB)
Språkråd 1/2012   (12 sidor, 630 kB)

2011
Språkråd 4/2011   (16 sidor, 635 kB)
Språkråd 3/2011   (16 sidor, 565 kB)
Språkråd 2/2011   (10 sidor, 780 kB)
Språkråd 1/2011   (14 sidor, 820 kB)

2010
Språkråd 3/2010   (16 sidor, 1210 kB)
Språkråd 2/2010   (18 sidor, 650 kB)
Språkråd 1/2010   (14 sidor, 2000 kB)

2009
Språkråd 2/2009   (12 sidor, 1100 kB)
Språkråd 1/2009   (16 sidor, 465 kB)

2008
Språkråd 4/2008   (16 sidor, 1710 kB)
Språkråd 3/2008   (16 sidor, 475 kB)
Språkråd 2/2008   (14 sidor, 595 kB)
Språkråd 1/2008   (14 sidor, 485 kB)

2007
Språkråd 3/2007   (14 sidor, 1300 kB)
Språkråd 2/2007   (12 sidor, 690 kB)
Språkråd 1/2007   (14 sidor, 240 kB)

2006

Språkråd 2/2006   (10 sidor, 480 kB)
Språkråd 1/2006   (10 sidor, 500 kB)

2005
Språkråd 2/2005   (12 sidor, 140 kB)
Språkråd 1/2005   (10 sidor, 400 kB)

2004
Språkråd 3/2004   (13 sidor, 440 kB)
Språkråd 2/2004   (12 sidor, 330 kB)
Språkråd 1/2004   (12 sidor, 320 kB)

2003
Språkråd 1/2003   (12 sidor, 70 kB)

2002
Språkråd 2/2002   (9 sidor, 50 kB)
Språkråd 1/2002   (4 sidor, 30 kB)

2001
Språkråd 2/2001   (8 sidor, 70 kB)
Språkråd 1/2001   (7 sidor, 90 kB)

Prenumerationer

Informationsbladet Språkråd distribueras som tryckalster eller per e-post i pdf-format. Prenumerationer på Språkråd, adressändringar och annulleringar: per post, fax eller e-post. Språkråd sänds gratis till beställaren.

Statsrådets svenska språknämnd (sekr.)
Statsrådets kansli
PB 23, 00023 STATSRÅDET
Tfn 02951 60384
spraknamnden[at]vnk.fi