Kanslichefsmötet

Kanslichefsmötet är en samarbetsgrupp på hög tjänstemannanivå som samordnar statsrådets verksamhet som helhet och är ett forum för ledningen av statskoncernen.

Kanslichefsmötets uppgift är särskilt att stärka det förvaltningsövergripande genomförandet av regeringsprogrammet och att stödja regeringen i omfattande och strategiskt viktiga frågor. Kanslichefsmötet behandlar också andra projekt och sakkomplex som kräver statens koncernstyrning och som även kan sträcka sig utöver regeringsperioden.

Kanslichefsmötet är ett permanent samarbetsorgan för ministeriernas kanslichefer. Statsministerns statssekreterare är ordförande och sekreteraren kommer från statsrådets kansli. Rättsgrunden för kanslichefsmötets verksamhet utgörs bl.a. av reglementet för statsrådet och statsrådets förordning om statsrådets kansli.