Statsrådets kommunikationsavdelning

Avdelningens ledning

Päivi Paasikoski, statsrådets kommunikationsdirektör 
statsrådets kansli, kommunikationsavdelning 0295160136  


Jyri Rantala, biträdande avdelningschef 
statsrådets kansli, kommunikationsavdelning 0295160622  

Aktualitetskommunikation

Heta-Leena Sierilä, kommunikationschef 
statsrådets kansli, kommunikationsavdelning 0295161063  


Vili Kandic, kommunikationsplanerare 
statsrådets kansli, kommunikationsavdelning 0295160461  


Kari Keskitalo, kommunikationsplanerare 
statsrådets kansli, kommunikationsavdelning 0295160944  


Jaakko Ranta, kommunikationsexpert 
statsrådets kansli, kommunikationsavdelning 0295160531  


Aapo Riihimäki, kommunikationsexpert 
statsrådets kansli, kommunikationsavdelning 0295160022  


Anne Saloranta, informatör 
statsrådets kansli, kommunikationsavdelning 0295160139  


Elina Savenius, kommunikationsexpert 
statsrådets kansli, kommunikationsavdelning 0295160482  


Fanni Uusitalo, kommunikationsexpert 
statsrådets kansli, kommunikationsavdelning 0295160154  


Stina Virkamäki, kommunikationsexpert 
statsrådets kansli, kommunikationsavdelning 0295160248  

Kommunikation om internationella ärenden och EU-ärenden

Anne Sjöholm, kommunikationschef 
statsrådets kansli, kommunikationsavdelning 0295160135  


Lauri Heikkinen, kommunikationsexpert 
statsrådets kansli, kommunikationsavdelning 0295160034  

Webbkommunikation

Elena Uskola, webbkommunikationschef 
statsrådets kansli, kommunikationsavdelning 0295160131  


Pekka Pekkala, specialsakkunnig 
statsrådets kansli, kommunikationsavdelning 0295160590  


Tuomo-Pekka Arhi, kommunikationsexpert 
statsrådets kansli, kommunikationsavdelning 0295160778  

Kriskommunikation och Finland fixar det projekt

Päivi Tampere, kommunikationschef 
statsrådets kansli, kommunikationsavdelning 0295160911  


Saara Jantunen, specialsakkunnig 
statsrådets kansli, kommunikationsavdelning 0295160592  


Johanna Kaprio-Papageorgiou, specialsakkunnig, kommunikation 
statsrådets kansli, kommunikationsavdelning 0295160140  


Alma Snellman, kommunikationsexpert 
statsrådets kansli, kommunikationsavdelning 0295160127  


Tiina Varhee, kommunikationsexpert 
statsrådets kansli, kommunikationsavdelning 0295160710