Lägescentralens verksamhet

Tillgången till rätt information, den behöriga myndighetens uppfattning om det inträffade och de faktorer som påverkat det samt en bedömning av utvecklingsalternativen utgör förutsättningar för beslutsfattandet och ledningen på alla verksamhetsnivåer. Den behöriga myndigheten har det operativa ansvaret för ledningen och lägesbilden.

Upprätthållandet av en lägesbild för statsledningen hör till statsrådets kanslis strategiska uppgifter. Vid statsrådets kansli finns statsrådets lägescentral, som tar fram information om säkerhetsincidenter i realtid och sammanställer en lägesbild på basis av uppgifter från de behöriga myndigheterna.

Lägescentralen för samman uppgifter från olika myndigheter och från öppna källor och lämnar utifrån dessa en rapport till statsledningen och de olika myndigheterna. Lägescentralen är också Finlands nationella kontaktpunkt bland annat gentemot Europeiska unionen på det sätt som anges särskilt.