Programmet för EU-assistenter inleds

Sök till programmet för EU-assistenter för att bereda Finlands EU-ordförandeskap! Finland är ordförande i Europeiska unionens råd under juli–december 2019. Statsrådet genomför i samarbete med ministerierna ett program för EU-assistenter. Programmet syftar till att stärka personalresurserna inför Finlands kommande EU-ordförandeskapsperiod.

Inom ramen för programmet rekryteras 45 EU-assistenter som kommer att arbeta med biträdande EU-uppgifter vid olika ministerier. 

Uppgifterna vid varje ministerium inom ramen för programmet för EU-assistenter

Nedan finns korta befattningsbeskrivningar som gäller de uppgifter som sköts vid de olika ministerierna inom ramen för programmet för EU-assistenter.