Ekonomiska rådets möten

2021

 • 10.3.2021 Klimatpolitik, hållbar tillväxt och sysselsättning
 • 27.1.2021 Ekonomi efter krisen

2020

 • 18.11.2020 Befolkningspolitisk utredning
 • 21.10.2020 Utvecklingstrenderna inom den internationella företagsbeskattningen
 • 24.9.2020 En rättvis omställning till ett klimatneutralt samhälle - Gemensamma möte med kommissionen för hållbar utveckling och rundabordsforumet för klimatpolitik sammanträdde
 • 10.6.2020 Penningpolitiken och de ekonomiska utsikterna  
 • 5.2.2020 Utvecklingen av internationella värdekedjor och konsekvenser för Finland

2019

 • 27.11.2019 Alternativa vägar till klimatneutralitet
 • 23.10.2019 Orsaker till och ekonomiska konsekvenser av den sjunkande nativiteten
 • 3.9.2019 Lägesbilden inom ekonomin och inriktning av ekonomiska rådets arbete

2018

 • 10.10.2018 Den ekonomiska politikens inverkan på inkomstskillnader
 • 21.5.2018 ECB:s penningpolitiken
 • 18.4.2018 Utmaningar med utbildningssystemet samt reform av systemet
 • 7.2.2018 Höjning av sysselsättningsgraden

2017

 • 15.11.2017 Ett reformprojekt som hänför sig till grundskydd och aktivitet
 • 19.9.2017 Teknikens verkningar på arbetsmarknaden och effektivisering av utbildningen
 • 23.8.2017 Budgetpropositionen för 2018
 • 10.5.2017 Penningpolitiken och dess transmission till ekonomin
 • 19.4.2017 Digitaliseringens inverkan på målen för den ekonomiska politiken samt regeringens halvtidsöversyn
 • 22.2.2017 Regeringens framtidsredogörelse om förändringarna i arbetslivet
 • 25.1.2017 Finland i globala värdekedjor

2016

 • 23.11.2016 Finland i globala värdekedjor
 • 30.8.2016 Den fjärde industriella revolutionen
 • 1.6.2016 Sysselsättningen av invandrare
 • 11.5.2016 Penningpolitiken och läget inom banksystemet
 • 13.4.2016 Regeringens framtidsredogörelse om förändringarna i arbetslivet
 • 9.3.2016 Företagens syn på riktlinjerna i klimatpolitiken
 • 3.2.2016 Resultaten från klimatkonferensen i Paris och fortsatta skeden

2015

 • 18.11.2015 Åtgärder för att främja företagens investeringar
 • 19.10.2015 Företagens investeringar – utveckling och utsikter
 • 9.9.2015 Budgetpropositionen för 2016
 • 24.6.2015 Regeringens ekonomisk politiska riktlinjer
 • 11.3.2015 Slutrapport om utredningsprojektet angående finanspolitiska linjeval under nästa valperiod
 • 25.2.2015 ECB:s penningpolitiska åtgärder och alternativ gällande den finansiella ramen för social- och hälsovårdsreformen
 • 14.1.2015 Mellanrapport om utredningsprojektet angående finanspolitiska linjeval under nästa valperiod

2014

 • 10.12.2014 Globala värdekedjor och ekonomisk politik
 • 12.11.2014 Finanspolitiska linjeval på medellång sikt
 • 15.10.2014 Bedömningar av konsekvenserna av pensionsuppgörelsen samt kreditbetygsbeslutet
 • September - inga möten
 • 13.8.2014 Inkomst- och kostnadsutveckling samt riktlinjer i budgetpropositionen för 2015
 • 11.6.2014 Företagsägande i Finland
 • 14.5.2014 Euroområdets penningpolitik
 • 7.4.2014 Temamöte om energimarknaden och den regionala utvecklingen
 • Mars: inga möten
 • Februari: 12.2. OECD:s översikt om Finland och 25.2. Ekonomiska utsikter och finanspolitiska riktlinjer
 • Januari:inga möten

2013

 • 18.12.2013: Slutsatserna från framtidsdiskussionen
 • 18.9.2013: Regeringens strukturpolitiska program
 • 20.11.2013: Arbetsmarknadens framtid
 • 16.10.2013: Framtiden för företagssektorn
 • 19.8.2013: Inkomst- och kostnadsutvecklingen och riktlinjerna i budgetpropositionen för 2014
 • 19.6.2013: Pensionsarbetsgruppens halvtidsresultat
 • 30.5.2013: De ekonomiska utsikterna i Europa och Finland
 • 24.4.2013: Situationen på finansmarknaden
 • 27.3.2013: Näringspolitiken och företagens verksamhetsbetingelser
 • 27.2.2013: Lågavlönat arbete i Finland
 • 23.1.2013: Lägesbild och riktlinjer för den ekonomiska politiken

2012

 • 12.11.2012: Konkurrenskraften och utbudet av arbetskraft  –  Vad kan vi lära oss från Sverige?
 • 24.10.2012: Regeringens framtidsredogörelse ur tillväxtperspektiv
 • 26.9.2012: Bakgrundsfaktorer till bytesbalansen samt lösningsalternativ i fråga om eurokrisen
 • 21.8.2012: Utbudet på arbete och konkurrenskraften samt riktlinjerna för budgetpropositionen 2013
 • 13.6.2012: Köpkraften och kostnadskonkurrenskraften
 • 16.5.2012: En fungerande arbetsmarknad och ett ökat utbud av arbetskraft samt världsekonomins utmaningar för Finland fram till 2030
 • 11.4.2012: Finansmarknaden och penningpolitiken i euroområdet samt nationella EU-program
 • 21.3.2012: Kapitalmarknadsstrategin och rambeslutet för statsfinanserna
 • 22.2.2012: Investeringsstrategin
 • 10.1.2012: Finland vs Sverige – utmaningar och alternativ inom den ekonomiska politiken

2011

 • 14.12.2011: Europas ekonomiska läge och Finland
 • 16.11.2011: Produktiviteten i den offentliga servicen (utredning som utarbetats för ekonomiska rådet)
 • 26.10.2011: Finansieringen av hälsovården (utredningar som utarbetats för ekonomiska rådet)
 • 14.9.2011: Budgetpropositionen för 2012
 • 17.8.2011: Det aktuella ekonomiska läget och arbetsprinciperna för det nya ekonomiska rådet
 • 10.2.2011: Utvecklingstrenderna för den globala ekonomin
 • 18.1.2011: Utnyttjandet av de arktiska områdena och Finanskrisens konsekvenser för Finlands ekonomi