Ekonomiska rådets möten

2021

 • 20.10.2021 Coronakrisens inverkan på värdekedjorna samt ekonomins konjunkturkänslighet
 • 15.9.2021 Aktuella frågor inom penningpolitiken
 • 10.3.2021 Klimatpolitik, hållbar tillväxt och sysselsättning
 • 27.1.2021 Ekonomi efter krisen

2020

 • 18.11.2020 Befolkningspolitisk utredning
 • 21.10.2020 Utvecklingstrenderna inom den internationella företagsbeskattningen
 • 24.9.2020 En rättvis omställning till ett klimatneutralt samhälle - Gemensamma möte med kommissionen för hållbar utveckling och rundabordsforumet för klimatpolitik sammanträdde
 • 10.6.2020 Penningpolitiken och de ekonomiska utsikterna  
 • 5.2.2020 Utvecklingen av internationella värdekedjor och konsekvenser för Finland

2019

 • 27.11.2019 Alternativa vägar till klimatneutralitet
 • 23.10.2019 Orsaker till och ekonomiska konsekvenser av den sjunkande nativiteten
 • 3.9.2019 Lägesbilden inom ekonomin och inriktning av ekonomiska rådets arbete

2018

 • 10.10.2018 Den ekonomiska politikens inverkan på inkomstskillnader
 • 21.5.2018 ECB:s penningpolitiken
 • 18.4.2018 Utmaningar med utbildningssystemet samt reform av systemet
 • 7.2.2018 Höjning av sysselsättningsgraden

2017

 • 15.11.2017 Ett reformprojekt som hänför sig till grundskydd och aktivitet
 • 19.9.2017 Teknikens verkningar på arbetsmarknaden och effektivisering av utbildningen
 • 23.8.2017 Budgetpropositionen för 2018
 • 10.5.2017 Penningpolitiken och dess transmission till ekonomin
 • 19.4.2017 Digitaliseringens inverkan på målen för den ekonomiska politiken samt regeringens halvtidsöversyn
 • 22.2.2017 Regeringens framtidsredogörelse om förändringarna i arbetslivet
 • 25.1.2017 Finland i globala värdekedjor