Termrådgivning och terminologiskt arbete

Statsrådets kansli bistår med avgiftsfri rådgivning om termer som används i statsförvaltningens texter. Hos termrådgivningen kan man fråga till exempel vilka de engelska, franska eller ryska översättningsmotsvarigheterna till författning, reglementet för statsrådet, statsminister eller statsrådet är.

Du kan kontakta termrådgivningen på e-postadressen:

termineuvonta.vnk(a)gov.fi

Terminologiskt arbete

Terminologiskt arbete innebär att man definierar begrepp inom specialområden (t.ex. skatterätten eller utbildningspolitiken) och kommer överens om vilka termer som ska rekommenderas på olika språk. Syftet är att förbättra kvaliteten på kommunikationen genom att se till att samma benämning används för samma fenomen i olika sammanhang.

Det terminologiska arbetet inom statsförvaltningen hjälper tjänstemän inom olika förvaltningsområden att förstå varandra bättre och översättare att välja de mest lämpliga termerna i sina översättningar.

Resultatet av och metoderna för terminologiskt arbete utnyttjas även när man producerar innehåll för olika databaser (t.ex. kunduppgiftsregister inom social- och hälsovården) och när man utvecklar ontologibaserade datasökningar.

Exempel på resultat av terminologiskt arbete

Term på finska: virkasuhde
Term på svenska: tjänsteförhållande
Term på engelska: public-service employment relationship

Definition av termen: ett offentligrättsligt anställningsförhållande som uppstår när en person utnämns till en tjänst eller att sköta någon annan helhet av offentliga uppgifter

Kontakt

Frågor om termer och ordlistor

Kieli- ja termineuvonta
statsrådets kansli, statsrådets förvaltningsenhet, översättnings- och språksektorn, Kielipalvelujen tukiyksikkö 0295160528   [email protected]

Frågor som gäller svenska

Diana Nyberg, specialsakkunnig 
statsrådets kansli, statsrådets förvaltningsenhet, översättnings- och språksektorn, Kielipalvelujen tukiyksikkö 0295160293