Praktik vid statsrådets kansli

 

Vid statsrådets kanslis avdelningar och enheter arbetar årligen tiotals högskolepraktikanter. Kansliets praktikplatser är utsiktsplatser som ger en utsikt över det finländska samhället.

Vi erbjuder praktikmöjligheter för studerande inom många olika områden. Vi söker studerande inom bland annat juridik, statsvetenskap, ekonomi, informationsforskning, kommunikation, språk och IT-branschen. Dessutom erbjuder vi praktikmöjligheter för dem som studerar till ledningsassistenter eller inom säkerhetsbranschen eller turism- och restaurangbranschen.

En del praktikplatser är lämpliga som första praktikplats och en del är i första hand riktade till studerande som befinner sig i slutskedet av studierna. Antalet praktikplatser och hur de fördelar sig på olika områden varierar från år till år, så det lönar sig att följa platsannonserna! 

Ansökan

Praktikanter söks året runt. Praktikplatser för universitetsstuderande annonseras mest i november–december och praktikplatser för studerande vid yrkeshögskolor i slutet av hösten. 

Kansliets praktikplatser annonseras i högskolornas rekryteringskanaler JobTeaser och Aarresaari. Ansökan sker via tjänsten Recright, där sökandena lämnar in en meritförteckning och ett ansökningsbrev samt deltar i en kort videointervju. När ansökningstiden gått ut kallas en del av sökandena till intervju. 

Om du har frågor som rör praktiken i allmänhet, kan du kontakta statsrådets personalenhet. Varje avdelning eller enhet väljer sina egna praktikanter.