Pressmeddelanden

Nya ministrar i Marins regering

IM MM SRK
Pressmeddelande 19.11.2021 11.59

Regeringen föreslår kompletteringar i budgetpropositionen för 2022

ANM FM JM SRK UKM
Pressmeddelande 18.11.2021 14.05

EU-sektionerna dryftar EU:s framtid

SRK
Pressmeddelande 17.11.2021 12.37

Fredsnobelpristagaren Nadia Murad besöker Finland

SRK
Pressmeddelande 12.11.2021 13.18