Projektet för Finlands 100-årsjubileum

Projektet för Finlands 100-årsjubileum

År 2017 har det förflutit hundra år sedan Finland blev en självständig stat. Huvudtemat för Finlands 100-årsjubileum är "Tillsammans".

Läs mera