Projekt och lagberedning

Ministerierna genomför regeringsprogrammet, bereder lagar och andra författningar samt genomför reformer i olika projekt, arbetsgrupper och organ.

Lagberedning och utveckling i statsrådet

Projektet för Finlands 100-årsjubileum

Projektet för Finlands 100-årsjubileum

År 2017 har det förflutit hundra år sedan Finland blev en självständig stat. Huvudtemat för Finlands 100-årsjubileum är "Tillsammans".

Läs mera