FI SV EN

Delegationen för arktiska frågor

Delegationen för arktiska frågor har till uppgift att övervaka och samordna Finlands arktiska verksamhet och genomförandet av den arktiska strategin, som statsrådet godkände i augusti 2013.

Den arktiska strategin anger målen för Finlands arktiska politik och metoder för att främja dem. Strategin drar upp riktlinjerna för Finlands arktiska roll och definierar Finlands arktiska vision: Finland är en aktiv arktisk aktör, som på ett hållbart sätt kan förena de krav som den arktiska miljön ställer och de möjligheter till näringsverksamhet som området erbjuder genom att utnyttja internationellt samarbete.

Utöver samordningsuppgifter har delegationen som uppgift att fästa uppmärksamhet vid arktiska frågor och främja och samarbeta med andra länder och aktörer.

Statssekreterare från statsrådets kansli är ordförande för delegatione för arktiska frågor. Delegationens mandatperiod löper ut i oktober 2016.