Minnesåret 1918

Minnesåret för inbördeskriget 1918

VNK002:00/2018 Projekt

Projektet svarar för planering och genomförande av minnesåret för Finlands inbördeskrig 1918.

Projektets basuppgifter Avslutat

Projektets nummer VNK002:00/2018

Ärendenummer VNK/2313/05/2017

Projektets arrangör statsrådets kansli

Mandattid 1.1.2018 – 31.12.2018

Datum för tillsättande 14.12.2017

Mål och resultat

Projektets mål är att svara för planering och genomförande av minnesåret för Finlands inbördeskrig 1918.

Sammandrag

Projektet svarar för planering och genomförande av minnesåret för Finlands inbördeskrig 1918.

Utgångspunkter

År 2018 har det förflutit hundra år sedan Finlands inbördeskrig. Inbördeskriget är en konfliktfylld händelse i Finlands historia, som lämnade djupa och långvariga spår i finländarna och det finländska samhället. Efter inbördeskriget har nationen enats och förbundit sig till demokrati, något som har varit av avgörande betydelse för Finlands senare utveckling.