Agenda2030-projekt - nätverket för uppföljning

VNK003:00/2016 Projekt

Projektets basuppgifter Pågår

Projektets nummer VNK003:00/2016

Projektets arrangör statsrådets kansli

Mandattid 11.2.2016 – 10.2.2026

Datum för tillsättande 11.2.2016

Kontaktperson
Sami Pirkkala, pääsihteeri, johtava asiantuntija
tel. 0295 160 487
[email protected]