Kommissionen för inkomst- och kostnadsutveckling

VNK022:00/2016 Organ

Tulo- ja kustannuskehityksen selvitystoimikunnan tehtävänä on laatia taloudellisia selvityksiä ja laskelmia kansantalouden sekä tulojen ja kustannusten kehityksestä.

Lisäksi selvitystoimikunnan tehtävänä on seurata työmarkkinaratkaisujen toteutumista ja niiden vaikutuksia ottamalla huomioon kustannuskilpailukyvyn asettamat vaatimukset sekä työmarkkinoiden toimivuus.

Edellä mainittua tehtäväänsä suorittaessaan toimikunnan tulee seurata muissa maissa tapahtuvia työmarkkinaratkaisuja sekä Suomen hintakilpailukyvyn kehittymistä. Tarvittaessa valtioneuvosto tai talouspoliittinen ministerivaliokunta voivat antaa toimikunnalle tehtäväksi erityisselvityksiä tai pyytää siltä lausuntoja. Toimikunnan olisi tiedottamistoiminnassaan pyrittävä ottamaan huomioon myös yleisinformaation tarpeet.

Projektets framskridande

Projektets basuppgifter Avslutat

Projektets nummer VNK022:00/2016

Projektets arrangör statsrådets kansli

Mandattid 14.12.2016 – 13.12.2020

Datum för tillsättande 14.12.2016

Typ av organ Kommission

Kontaktperson
Pasi Koikkalainen, neuvotteleva virkamies
[email protected]

Sammandrag

Tulo- ja kustannuskehityksen selvitystoimikunnan tehtävänä on laatia taloudellisia selvityksiä ja laskelmia kansantalouden sekä tulojen ja kustannusten kehityksestä.

Lisäksi selvitystoimikunnan tehtävänä on seurata työmarkkinaratkaisujen toteutumista ja niiden vaikutuksia ottamalla huomioon kustannuskilpailukyvyn asettamat vaatimukset sekä työmarkkinoiden toimivuus.

Edellä mainittua tehtäväänsä suorittaessaan toimikunnan tulee seurata muissa maissa tapahtuvia työmarkkinaratkaisuja sekä Suomen hintakilpailukyvyn kehittymistä. Tarvittaessa valtioneuvosto tai talouspoliittinen ministerivaliokunta voivat antaa toimikunnalle tehtäväksi erityisselvityksiä tai pyytää siltä lausuntoja. Toimikunnan olisi tiedottamistoiminnassaan pyrittävä ottamaan huomioon myös yleisinformaation tarpeet.

Utgångspunkter

Valtioneuvoston kanslian 18.10.2012 neljävuotiskaudelle asettaman (VNK011:00/2012) tulo- ja kustannuskehityksen selvitystoimikunnan toimikauden päätyttyä 21.10.2016 valtiovarainministeriö on 25.10.2016 esittänyt, että valtioneuvoston kanslia asettaisi uuden työmarkkinoiden selvitystyöstä vastaavan toimikunnan.