Riktlinjer för en kontrollerad avveckling av de restriktioner och rekommendationer som införts till följd av covid-19-epidemin

VNK028:00/2021 Projekt

Projektets basuppgifter Avslutat

Projektets nummer VNK028:00/2021

Ärendenummer VN/10239/2021

Projektets arrangör statsrådets kansli

Mandattid

Datum för tillsättande