Arbetsgruppen för sannings- och försoningsprocessen för döva och teckenspråkiga

VNK033:00/2022 Projekt

Työryhmän tehtävänä on valmistella pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelman mukaista valtiollisen sovintoprosessin käynnistämistä kuuroihin kohdistuneista oikeudenloukkauksista Suomen historiassa. Valtiollisen sovintoprosessin käynnistämistä on pohjustettu tutkimushankkeella "Viitotut muistot".

Projektets basuppgifter Avslutat

Projektets nummer VNK033:00/2022

Ärendenummer VN/28842/2022

Projektets arrangör statsrådets kansli

Mandattid 26.10.2022 – 23.6.2023

Datum för tillsättande 26.10.2022

Mål och resultat

Työryhmän tehtävänä on
1) valmistella valtiollisen totuus- ja sovintoprosessin mallia ja käynnistämistä
2) selvittää totuus- ja sovintoprosessin aikana mahdollisesti tarvittavan psykososiaalisen tuen tarve ja toteutusmalli
3) tehdä ehdotus komission tai yhteistyöelimen asettamisesta

Sammandrag

Työryhmän tehtävänä on valmistella pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelman mukaista valtiollisen sovintoprosessin käynnistämistä kuuroihin kohdistuneista oikeudenloukkauksista Suomen historiassa. Valtiollisen sovintoprosessin käynnistämistä on pohjustettu tutkimushankkeella "Viitotut muistot".

Utgångspunkter

Sanna Marinin hallitusohjelman mukainen valtiollisen sovintoprosessin käynnistäminen kuuroihin kohdistuneista oikeudenloukkauksista Suomen historiassa.
Valtiollisen sovintoprosessin käynnistämistä on pohjustettu tutkimushankkeella (Viitotut muistot: kuuroihin ja viittomakieliseen yhteisöön kohdistuneet oikeudenloukkaukset). Tutkimuksesta kävi ilmi, että kuurojen ja viittomakielisten yhteisöön on kohdistunut monenlaista syrjintää koko tarkasteltavana olleena ajanjaksona.

Mer om ämnet