Delegationen för arktiska ärenden

VNK055:00/2020 Organ

Delegationen för arktiska ärenden är ett rådgivande organ vars medlemmar är centrala finländska arktiska aktörer. Delegationens uppgift är att stödja och stärka Finlands arktiska politik.

Projektets basuppgifter Pågår

Projektets nummer VNK055:00/2020

Projektets arrangör statsrådets kansli

Mandattid 3.2.2020 – 31.10.2023

Datum för tillsättande 3.2.2020

Typ av organ Delegation

Kontaktperson
Nina Brander, Erityisasiantuntija
tel. +358 295 160 347
[email protected]

Mål och resultat

Delegationen för arktista ärenden stöder och övervakar genomförandet av regeringens riktlinjer gällande arktiskt samarbete. Delegationens huvuduppgift är att stödja utvecklingen av en ny politisk strategi för Arktis och implementeringen av strategin.

Sammandrag

Delegationen för arktiska ärenden är ett rådgivande organ vars medlemmar är centrala finländska arktiska aktörer. Delegationens uppgift är att stödja och stärka Finlands arktiska politik.