Befolkningspolitiskt utredningsprojekt

VNK071:00/2020 Projekt

Statsrådets kansli tillsätter ett utredningsprojekt med uppgift att gå igenom vilka orsaker som lett till situationen i Finland och lägga fram förslag till politiska åtgärder för anpassning till befolkningsstrukturen och tryggande av en hållbar befolkningsutveckling.

Projektets basuppgifter Avslutat

Projektets nummer VNK071:00/2020

Ärendenummer VN/9670/2020

Projektets arrangör statsrådets kansli

Mandattid 1.5.2020 – 30.3.2021

Datum för tillsättande 1.5.2020

Mål och resultat

I utredningsprojektet ska åtminstone följande aspekter granskas:
-Vilka konsekvenser ekonomisk, social och regional ojämlikhet har för nativiteten
-Vilka konsekvenser befolkningsstrukturens utveckling och förändringen i försörjningskvoten har för den offentliga ekonomin, tillgången på arbetskraft och finansieringen av välfärdssamhällets tjänster
-Vilka konsekvenser ett familjevänligt arbetsliv och ett mer barnvänligt samhälle har för individernas vilja att skaffa barn
-Hur individernas egna önskemål, behov och förväntningar har förändrats under 2000-talet och vilka konsekvenser det har för nativiteten
-Vilka metoder som bidrar till ett bra åldrande och en trygg ålderdom.

Sammandrag

Statsrådets kansli tillsätter ett utredningsprojekt med uppgift att gå igenom vilka orsaker som lett till situationen i Finland och lägga fram förslag till politiska åtgärder för anpassning till befolkningsstrukturen och tryggande av en hållbar befolkningsutveckling.

Utgångspunkter

Nativiteten i Finland har sjunkit stadigt under hela 2010-talet och var rekordlåg 2018. Samtidigt är Finland en av de första välfärdsstater i världen där en betydande andel av befolkningen är äldre. Den befolkningspolitiska situationen i Finland saknar motstycke internationellt.


1) Det utnämns en utredare för att genomföra utredningsprojektet.
2) Statsrådets kansli tillsätter en styrgrupp för utredningsprojektet.
3) Statsrådets kansli tillsätter en tvärvetenskaplig vetenskapspanel till stöd för utredningsprojektet.

Ytterligare uppgifter