Rådet för bedömning av lagstiftningen

I anslutning till statsrådets kansli har det i enlighet med statsminister Juha Sipiläs regeringsprogram inrättats ett oberoende och självständigt råd för bedömning av lagstiftningen. Rådet ska ge utlåtanden om regeringens propositioner och om de konsekvensbedömningar som ingår i dem.

Rådet inrättas i syfte är att förbättra lagberedningens och särskilt konsekvensbedömningarnas kvalitet. Rådet ska också utveckla den allmänna lagberedningskulturen, till exempel tidsplanerna för och planeringen av regeringens propositioner och lagberedningen.

Statsrådet tillsatte i april 2016 det första rådet, för mandatperioden 15.4.2016–14.4.2019. Statsrådets allmänna sammanträde utnämner ordföranden och de högst åtta medlemmarna, bland vilka rådet väljer två vice ordförande. Rådets mandatperiod är tre år och medlemmarna utnämns på basis av personlig sakkunskap. Medlemmarna får inte företräda en intressebevakningsorganisation i sitt uppdrag, men de kan vara anställda av en sådan.

Sammandrag av utlåtanden