Sammansättning 

Ordförande

Leila Kostiainen
tfn. 0400 805 417
leila.kostiainen(at)morgaminkulta.fi
@LeilaKostiainen

  • äldre rådgivare Bo Harald
  • professor Ari Hyytinen
  • professor Eva Liljeblom
  • professor Tuula Linna
  • vice verkställande direktör Leena Linnainmaa, vice ordförande
  • juris doktor, docent Kalle Määttä
  • professor Jyrki Tala, vice ordförande
  • juris kandidat Rauno Vanhanen

Regeringsrådet Arno Liukko är ständig sakkunnig i rådet. Rådet har två heltidsanställda sekreterare.

Sekretariatet

Meri Virolainen, Arviointineuvos 
Statsrådets kansli, Istuntoyksikkö 0295160202  


Kati Rantala, Arviointineuvos 
Statsrådets kansli, Istuntoyksikkö 0295160467