Sammansättning 

Ordförande

Leila Kostiainen
tfn 0400 805 417
leila.kostiainen(at)morgaminkulta.fi
@LeilaKostiainen

Medlemmar

äldre rådgivare Bo Harald
professor Eva Liljeblom
generalsekreterare Leena Linnainmaa
professor Ulla Liukkunen
professor, forskningschef Mika Maliranta
professor Jyrki Tala

Regeringsrådet Arno Liukko är ständig sakkunnig i rådet. Rådet har tre heltidsanställda sekreterare.

Kontaktinformation

Meri Virolainen, bedömningsråd 
statsrådets kansli, sessionsenheten 0295160202  


Antti Moisio, bedömningsråd 
statsrådets kansli, sessionsenheten 0295160198  


Annika Collin, specialsakkunnig 
statsrådets kansli, sessionsenheten 0295160589