Sammansättning 

Ordförande

Leila Kostiainen
tfn. 0400 805 417
leila.kostiainen(at)morgaminkulta.fi
@LeilaKostiainen

  • äldre rådgivare Bo Harald
  • professor Ari Hyytinen
  • professor Eva Liljeblom
  • professor Tuula Linna
  • vice verkställande direktör Leena Linnainmaa, vice ordförande
  • juris doktor, docent Kalle Määttä
  • professor Jyrki Tala, vice ordförande
  • juris kandidat Rauno Vanhanen

Regeringsrådet Arno Liukko är ständig sakkunnig i rådet. Rådet har två heltidsanställda sekreterare.

 

Sekretariatet

Antti Moisio, bedömningsråd
Rådet för bedömning av lagstiftningen
Tfn 0295 160 447
antti.moisio(at)vnk.fi

Meri Virolainen, bedömningsråd
Rådet för bedömning av lagstiftningen
Tfn: 0295 160 202
meri.virolainen(at)vnk.fi