FI SV EN

Reformer som gäller forskningsfinansieringen

Genom reformen stärks den forsknings- och utredningsverksamhet som stöder statsrådets och ministeriernas beslutsfattande genom att forskningsfinansiering samlas för användning i enlighet med statsrådets riktlinjer. För detta syfte inrättas bland annat ett finansiellt instrument för strategisk forskning, där den konkurrensutsatta forskningsfinansiering som stöder samhällspolitiken och samhällets funktioner och tjänster samordnas.

I och med reformen stärks även den forsknings- och utredningsverksamhet som stöder statsrådets samhälleliga beslutsfattande genom att man från de budgetfinansierade forskningsanslagen för statens forskningsinstitut stegvis samlar in finansiering till statsrådets och dess ministeriers förfogande under åren 2014–2016.

Mer information: