Rekommendation om användning av de inhemska teckenspråken i statsrådets kommunikation

Syftet med den här rekommendationen är att fastställa enhetliga kriterier för ministerierna när det gäller användningen av teckenspråk i kommunikation. Den här rekommendationen som gäller både finskt och finlandssvenskt teckenspråk kompletterar tidigare rekommendationer om statsrådets kommunikation.

 

Referensram för rekommendationen

Syftet med rekommendationen är att fastställa enhetliga kriterier för ministerierna när det gäller användningen av teckenspråk i kommunikation.

Referensram, nuvarande praxis och lagstiftning

Teckenspråkstolkning vid informationsmöten

Informationsmöten borde vara tolkade om ämnet är särskilt betydande för medborgare och speciellt för medborgare som använder teckenspråk.

Teckenspråkstolkning vid informationsmöten

Översättning av innehåll på webbplatser och upphandlingar

Statsrådets och ministeriernas webbplatser betjänar också på teckenspråk.

Översättning av innehåll på webbplatser till teckenspråk och upphandlingar