Rekommendation om översättning av innehåll på ministeriernas webbplatser till teckenspråk

Också statsrådets och ministeriernas webbplatser ska betjäna på teckenspråk. Rekommendationen är att följande information på webbplatserna översätts till både finskt och finlandssvenskt teckenspråk:

  • grundläggande information om statsrådet och ministerierna

  • information om ministeriets förvaltningsområde, uppgifter och ansvarsområden

  • information om ministeriets ledning

  • kontaktuppgifter för mer information

  • information om dataskydd.

Dessutom ska ministerierna överväga om det på webbplatserna finns innehåll som är särskilt viktigt för hörselskadade personer eller personer som använder teckenspråk. På webbplatsen statsrådet.fi skapas en helhet av allt innehåll på de inhemska teckenspråken som finns på ministeriernas webbplatser.