Upphandling av tolkning och översättning till teckenspråk

Varje ministerium ansvarar själv för upphandling av och kostnader för tolknings- och översättningstjänster till de inhemska teckenspråken i enlighet med upphandlingslagen (1397/2016). Om det uppskattade värdet av de upphandlade tolknings- och översättningstjänsterna är över 60 000 euro, ska tjänsterna konkurrensutsättas i enlighet med upphandlingslagen. Om det uppskattade värdet av tjänsterna är över 20 000 euro, ska upphandlingen konkurrensutsättas i enlighet med statsrådets upphandlingsanvisning genom ett förenklat anbudsförfarande där man begär anbud av 3–5 potentiella aktörer. Ministerierna får konkurrensutsätta tolknings- och översättningstjänsterna själva eller bilda en upphandlingsring. Statsrådets gemensamma förfarande för konkurrensutsättning utvärderas sommaren 2019 när man har erfarenhet av tillämpningen av denna rekommendation.