Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Öppet, frimodigt och tillsammans

Rekommendationen om statsförvaltningens kommunikation

En central princip i statsförvaltningens verksamhet är att öppenhet, yttrandefrihet och likabehandling ska främjas. De finländska medierna är bland de friaste i världen.                              

Den här rekommendationen om statsförvaltningens kommunikation, som är den femte i ordningen, drar upp riktlinjerna för de värderingar som styr kommunikationen, redogör för kommunikationsuppgifterna och beskriver utvecklingen och dess effekter för statsförvaltningens kommunikation. Rekommendationen utgör en grund och ett stöd för organisationernas egna mer specifika kommunikationsanvisningar. 

Förord

Rekommendationen 28.11.2016

1 Öppenhet är grunden för verksamheten

1 Öppenhet är grunden för verksamheten

Statsförvaltningens kommunikation präglas av mål och principer som bygger på de grundläggande fri- och rättigheterna.

Kapitel 1

2 Värderingarna styr kommunikationen

2 Värderingarna styr kommunikationen

Statsförvaltningens kommunikation styrs av värderingar som öppenhet, tillförlitlighet, objektivitet, begriplighet, interaktion och serviceinriktning.

Kapitel 2

3 Kommunikationen ska ledas, planeras och utvärderas

3 Kommunikationen ska ledas, planeras och utvärderas

Ledning är kommunikation.

Kapitel 3

4 Kommunikation svarar på förändringar och förväntningar

4 Kommunikation svarar på förändringar och förväntningar

Man ska kunna lyssna på medborgarna. Deras förväntningar på myndigheterna bör kännas till när förvaltningen och servicen utvecklas.

Kapitel 4

5 Författningar, anvisningar och rekommendationer om kommunikation

5 Författningar, anvisningar och rekommendationer om kommunikation

Statsförvaltningens kommunikation styrs av olika författningar, anvisningar och rekommendationer.

Kapitel 5

Kommunikationsmaterial

Kommunikationsmaterial

Rekommendationen som PowerPoint-presentation, infografik och annat material.

Material