4 Kommunikation svarar på förändringar och förväntningar

Man ska kunna lyssna på medborgarna. Deras förväntningar på myndigheterna bör kännas till när förvaltningen och servicen utvecklas.