5 Författningar, anvisningar och rekommendationer om kommunikation

Statsförvaltningens kommunikation styrs av olika författningar, anvisningar och rekommendationer.
De viktigaste av dem är:

Språklagar

Upphovsrätt och yttrandefrihet

Lagar som reglerar störningssituationer och undantagsförhållanden

Anvisningar och rekommendationer