Material om Rekommendationen om statsförvaltningens kommunikation

Rekommendationen

Öppet, frimodigt och tillsammans - Rekommendationen om statsförvaltningens kommunikation, 30.11.2016

PowerPoint-presentation

Rekommendationen som ppt-presentation 18.1.2017

Rekommendationens ppt-presentation som pdf-dokument 18.1.2017

Grafer