Europaminister Tuppurainen deltar i allmänna rådets möte för sammanhållningsfrågor

Statsrådets kommunikationsavdelning 24.6.2019 17.46
Pressmeddelande 341/2019

Europaminister Tytti Tuppurainen deltar i allmänna rådets möte där ministrarna diskuterar EU:s sammanhållningspolitik. Mötet hålls i Luxemburg tisdagen den 25 juni. Det rumänska ordförandeskapet ska ge rådet en lägesrapport om förhandlingarna i fråga om lagstiftningspaketet för sammanhållningspolitiken 2021–2027. Dessutom för ministrarna en politisk diskussion om kopplingen mellan sammanhållningspolitiken och den europeiska planeringsterminen för samordning av den ekonomiska politiken.

Finland anser att sammanhållningspolitiken är EU:s viktigaste investeringsverktyg när det gäller att främja hållbar tillväxt, sysselsättning och kompetens i hela EU. Finland understöder också en effektivare uppföljning av den europeiska planeringsterminen och strukturfondsprogrammen samt starkare prioriteringar för dessa. Det kommer senare, som en del av budgetramshelheten, att tas ställning till dimensioneringen av finansieringen.

Behandlingen av lagstiftningspaketet för sammanhållningspolitiken fortsätter under Finlands EU-ordförandeskap med trepartsförhandlingar med Europaparlamentet.

Syftet med den ekonomiska och sociala sammanhållningen i EU är att minska regionala utvecklingsskillnader. Genom det nyaste EU-fördraget, Lissabonfördraget, infördes en tredje dimension, varmed man nu också talar om ekonomisk, social och territoriell sammanhållning. Genom sammanhållningspolitikens olika fonder finansieras hundratusentals projekt i hela Europa.

Lisätietoja: EU-erityisasiantuntija Ville Korhonen, p. 0295 160 186, erityisavustaja Matti Niemi, p. 045 679 1717, valtioneuvoston kanslia