Europaminister Tuppurainen träffar Sveriges EU-minister Dahlgren i Helsingfors

Statsrådets kommunikationsavdelning 28.6.2019 8.37 | Publicerad på svenska 28.6.2019 kl. 11.18
Pressmeddelande 355/2019

Europaminister Tytti Tuppurainen och Sveriges EU-minister Hans Dahlgren träffas i Helsingfors fredagen den 28 juni. Ministrarna är kolleger i EU:s ministerråd för allmänna frågor. Vid sitt möte i Helsingfors kommer de att diskutera aktuella EU-ärenden samt prioriteringarna för Finlands stundande EU-ordförandeskap med start vid ingången av juli.

Ministrarna Tuppurainen och Dahlgren ska diskutera bland annat rättsstatsfrågor och EU:s fleråriga budgetram för 2021–2027. Ett av målen för Finlands EU-ordförandeskap är att slutföra förhandlingarna om budgetramen så att Europeiska rådet ska kunna nå enighet i frågan före utgången av året.

Dessutom diskuterar ministrarna stärkandet av EU:s ställning som global klimatledare.

Mer information om allmänna rådet
Europaminister Tytti Tuppurainen (valtioneuvosto.fi)

Ytterligare information: Heli Siivola, specialsakkunnig i EU-ärenden, tfn 0295 160 476, och Matti Niemi, specialmedarbetare, tfn 045 679 1717, statsrådets kansli